#newnavbar ul li{font-size:100%; list-style-type: none; display:inline; padding:0px; margin:10px; border:0px solid; } #newnavbar li a{ color:#333366; } #newnavbar li a:visited { color: #c00000; } #newnavbar li a:hover { color: #c00000; }

Günün Sözü

9 Haziran 2015 Salı

ADINI "KOALİSYON" KOYDUM

Koalisyon
Koalisyon Nedir?

Aklımızın biraz bir şeylere ermeye başladığı ve reşit olup ilk oyumuzu kullandığımız 2002 senesinden bu yana, sadece tek parti iktidarı gördüğümüz için, koalisyon ne menem bir şeydir bilmez bizim jenerasyon...
   

7 Haziran 2015 tarihi itibariyle, seçmen, nur topu gibi bir seçim sonucunu devletin kucağına koymuş ve "Al bak, adını da 'Koalisyon' koydum!" demiştir...


Peki önümüzdeki günlerde daha da sık karşılaşacağımız bu siyasi terim, neyi ifade eder? Hangi durumlarda ortaya çıkar? İyi bir şey midir?


KOALİSYON NEDİR?

Koalisyon
TBMM
Yasama meclislerinde, bir tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip partinin başkanının, kabineyi kurmakla görevlendirilmesi kuraldır. 

Bu durumda, meclisten güvenoyu alabilmek için başka parti ya da gruplarla (bağımsızlar) anlaşma yoluna gidilir ve bir ortak hükümet kurulur. Koalisyon hükümetlerine daha çok seçimlerde nispi temsil sistemini benimsemiş ülkelerde rastlanır. Çoğunluk usulüne dayalı seçim sisteminde bir parti parlamentoda salt çoğunluğu kolayca elde ederek kendi hükümetini kurabilir ve güvenoyu alabilir. 

Partilerin ülke çapında aldıkları oy oranlarına yakın oranlarda parlamentoda temsilini sağlayan nispi temsil usulünde ise çoğu kez koalisyon hükümetlerinin kurulması kaçınılmaz hale gelir.

Avrupa'da İskandinav Ülkeleri (özellikle İsveç), Benelüks Ülkeleri, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve İrlanda, bunlar dışında ise Japonya, Türkiye, İsrail, Pakistan ve Hindistan uzun süre boyunca koalisyon hükümetlerince yönetilmişlerdir. 
(Kaynak: Vikipedi)

KOALİSYON: KİME GÖRE, NEYE GÖRE İYİ?

 

"Koalisyon Şeceremiz" başlıklı yazımızdan da çok net çıkarım yapabileceğiniz üzere, bizden önceki jenerasyonlara "Koalisyon!" dendiğinde, ufak çaplı bir sarsıntı, irkilme ve kaçınma hali göstermeleri çok normaldir. 

Zira güzel ülkemizde iyi niyetli çabalarla kurulup sürdürülmeye çalışılan koalisyonların çoğu, ya çok kısa ömürlü olmuş; ya da ortaklar bir noktada birbirlerine girmişlerdir. Kimi zaman asker devreye girmiş, 28 Şubat gibi bir süreç yaşanmış ve nihayetinde havalarda uçan Anayasa kitapçıkları dahi görülmüştür. 

Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit
Sezer & Ecevit


Zaten koalisyon hükümetlerinin başlıca sakıncası da, karmaşık ve kırılgan çoğunluklara dayalı olmaları yüzünden gösterebildikleri olası istikrarsızlıktır.
Ancak, demokrasi kültürünün yeterince geliştiği ülkelerde çok başarılı koalisyon örneklerine rastlamak mümkündür.  Mesela İsviçre, 1959-2008 arasında, yarım yüzyıla yakın bir süre, "Sihirli Formül (formule magique)" denen ülkedeki dört büyük siyasi partinin bir araya geldiği koalisyon tarafından yönetilmiştir.


Koalisyon hükümetlerinin sağladığı başlıca yarar, ülkedeki değişik siyasal eğilimleri yönetim katına da yansıtmaları, bunlar arasında demokratik uzlaşma alışkanlıkları doğurmaları, dolayısıyla siyasal kutuplaşma ve gerginlikleri emici bir işlev görmeleridir.

Demokrasinin en önemli unsurlarından bir tanesi hiç şüphesiz, her bireyin ülke yönetiminde "ben de temsil ediliyorum!" inancına ve hakkına sahip olabilmesidir. 
İşte "Koalisyon" olgusu, farklı temeller üzerinde yükselip ortak paydalarda buluşabilmek başarıldığı sürece, bireye bunu sağlayabilecek en önemli unsurlardan biridir. 

%45'in, geri kalan %55'i tamamıyla yok sayarak, sadece kendi ideolojisi, inançları, emelleri ve hedefleri doğrultusunda koca bir ülkeyi kendi istediği yöne sürüklemesi ne kadar anlamlı, mantıklı, adil ve sürdürülebilir olabilir ki?

 

 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Siz ne dersiniz?